Vaegnägijatele

Digitaalne tehnoloogia ja kogukondlik sotsiaalne heaolu

13:52:00

Kodanikud, tehnoloogia ja avalikud teenused

Helpific Eesti22.02.2019 toimub Helpificu poolt korraldatav seminar "Digitaalne tehnoloogia ja kogukondlik sotsiaalne heaolu", kus kell 14.45-15.15 toimub paneel "Kodanikud, tehnoloogia ja avalikud teenused" (inglise keeles, tõlge eesti keelde). Paneeli juhib Zsolt Bugarszki, tõlge Christman Roos. Paneelis osalejad:
Paneeli juht - Zsolt Bugarszki, PhD, sotsiaalpoliitika ekspert
Christman Roos - seminari külaline, kui ka tõlk paneelis suunal eesti-inglise-eesti. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kaubanduse ja teenuste talitus, peaspetsialist
Rait Kuuse - Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
René Randver - töötab Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas nõunikuna, osaleb seminaril külalisena
Tauno Asuja - Eesti Puuetega Inimeste Koda, peaspetsialist
Villu Urban - Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing MTÜ, juhatuse liige
JAAK RAIE - Tallinna Teaduspark Tehnopol SA, tegevjuht

Seminari PÕLETAVATEKS PÕHIKÜSIMUSTEKS on:
  1. Kas valitsuse senist sotsiaalhoolekande süsteemi on võimalik muuta ning kas sotsiaalvaldkond on võimeline muutuma uute tehnoloogiate ja meetodite pealetungi ajastul? 
  2. IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) potentsiaal/võimalikkus loomaks jätkusuutlikke hoolivaid kogukondi.
  3. Tuleviku Kodanik - tänapäevaste mudelite ümberkujundaja - teabe ja ressursside korraldamine, andmete analüüsimine, kodanike mõjuvõimu suurendamine.
  4. Sotsiaalsektori digitaalse kultuuri muutus - millised muutused toetavad sobiva infrastruktuuri ehitamist muutusteks? Millised on takistused, riskid, ohud? 
  5. Kas teenuse saaja peab olema teenuse kujundaja ja otsustaja - mida ta vajab, millal ning kuidas teenus temani jõudma peab? 

Tutvutame Teile paneeli labiviijat ja paneelis osalejaid.

Paneeli juht - Zsolt Bugarszki, PhD, sotsiaalpoliitika ekspert. 

Zsolt on tegelenud rohkem kui 20 aastat kogukonnapõhiste teenuste arendamisega erinevates riikides ja Eestis tegeleb hetkel uuenduslike lahendustega, kuidas kasutada kaasaaegset tehnoloogiat, IKT (informatiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid ning majandusmudeleid, et toetada kogukonna haavatavamaid inimesi. Zsolt on üks Helpificu kaasasutajatest ja juhib Tallinna Ülikoolis Sotsiaalse Ettevõtluse magistriprogrammi, mis järgib projektipõhist õppemeetodit.
Zsolt Bugarszki, paneeli "Kodanikud, tehnoloogia ja avalikud teenused" juht

Christman Roos - seminari külaline, kui ka tõlk paneelis suunal eesti-inglise-eesti. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kaubanduse ja teenuste talitus, peaspetsialist.
Christman on pikaajalise väliskaubanduspoliitika ja Euroopa Liidu digitaalse ühtse turu poliitika kujundamise kogemusega valdkondlik ekspert.
Christman Roos - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kaubanduse ja teenuste talitus, peaspetsialist
Rait Kuuse - Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler.
Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse juhib ministeeriumis sotsiaalvaldkonda, kuhu kuuluvad hoolekande, võrdsuspoliitikate ning laste ja perede osakonna tööd ja tegemised. Tema avaliku teenistuse karjäär on kestnud üle 15 aasta. Eelnevalt on Rait töötanud Tallinna Vangla direktorina ning justiitsministeeriumi haldusalas erinevatel ametikohtadel, sealhulgas omab ta pikaajalist väliskoostöö kogemust, eelkõige Ida-Euroopa regiooni ning Gruusia reformides. Rait on omandanud kõrghariduse sotsiaaltöös, lõpetanud Tartus Euroopa õpingute kursuse magistrikraadiga ning hetkel kirjutab Tallinna Ülikoolis doktoritööd „Eesti sotsiaalhoolekandesektori deinstitutsionaliseerimine - hetkeseis, takistused ja võimalused“.

Rait Kuuse - Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Tauno Asuja
- Eesti Puuetega Inimeste Koda, peaspsetsialist

Tauno vastas meie poolt esitatud viiele küsimusele. Loe ja saa inspireeritud Sinagi!

Kirjelda palun ennast viie lausega või ütle, mis Sul parasjagu pähe tuleb!
Kõik on võimalik, kui vaid osata tahta!

Millega tegeled igapäevaselt nii oma töös, kui mis on Sinu hobid/tegevused vms?
Olen oma kõrgkooliõpingute käigus sukeldunud sotsiaaltöö sügavustesse ja antud valdkonnale ka tööalaselt truuks jäänud. Alustasin erialast tööd lastekaitses ning jõudnud üsna pea äratundmiseni, et puuetega inimeste valdkond on see, mis mind on kutsunud. Igapäevaselt olen hetkel ametis Eesti Puuetega Inimeste Kojas peaspetsialistina. Minu tööülesannete variatiivsus on nagu ühes keskmises Eesti mittetulundusühingus ikka - tegevusi jagub seinast-seina, alates tehnilistest tugitegevustest lõpetades puuetega inimeste huvikaitseni. 

Eelmisel aastal leidsin, et oleks aeg oma mugavustsoonist väljuda ning asusin Tartu Ülikoolis omandama magistriõppes info- ja teadmusjuhtimise eriala, saamaks omandamaks oskusi, kuidas tänapäeval efektiivselt koguda, korrastada ja analüüsida pidevalt kasvavat info ja andmete hulka.

Kas Sinul on oma unistus Eestist? Kui jah, siis milline see on? Miks on ühine panustamine kogukondlikku heaollu Sinu arvates vajalik?
Minu unistus Eestist on, kus me suudaksime pühendada oma lähedal olevatele kaaslastele samavõrd tähelepanu, kui me tänasel päeval pühendame aega erinevatele nutiekraanidele. Minu soov on, et me oleks lisaks arenenud digiriigile ka eesrindlikud selles osas, kus me suudame märgata enda ümber abivajajaid ja pakkuda neile õigel ajal, õiges kohas vastavalt vajadusele abi ja toetust. 

Tänu panustamisega kogukondlikku heaollu saame anda oma panuse muutmaks kogukond, kus me elame, inimväärsemaks. Sageli on olukordi, kus mõni kogukonnaliige vajab väikest abi või toetust oma mure leevendamiseks või lahendamiseks. Inimese jaoks, kes on valmis tulema ja aitama abivajajat, ei pruugi see samm olla suur, kuid abivajaja jaoks võib see abi olla hindamatu. Osakem märgata enda kõrval abivajajaid ja olla julged omalt poolt abi pakkuma!
Tauno Asuja - Eesti Puuetega Inimeste Koda, peaspsetsialist

Mida tähendab Sinu jaoks selline mõiste nagu „maailma muutmine“? Kuidas seda teha? 
Maailma muutmine algab igast inimesest endast ja oma suhtumisest teda ümbritsevasse. See on vundamendiks, et me saaksime ellu viia uusi ideid ja tegevusi, mis aitavad maailma muuta meie kõigi jaoks paremaks. Tasuks heita pilk peeglisse ja küsida, mida sa ise oled viimase aasta jooksul ära teinud, et sind ümbritsev maailm muutuks sinule meelepärases suunas. Me kipume arvama, et meil üksikisikutena puudub võimalus mõjutada seda, mis toimub meie ümber, kuid iga meie tegevus või tegemata jätmine omab mõju - olgu see siis positiivne või negatiivne. Olles ise teadlikumad sellest, millist mõju meie tegevused omavad, suudame oma käitumisega ka meid ümbritsevat kujundada.

Mis ajab Sind hommikuti voodist välja? 
Hommikuti ajab mind voodist välja elu ise. Minu igapäevased tegemised on täis uusi väljakutseid - iga päev toob kaasa uusi olukordi, uusi kohtumisi põnevate inimestega ning vajaduse igapäevaselt omandada uusi teadmisi ja oskusi. Sageli on mu suurimaks väljakutseks, kuidas hoida oma elu erinevaid valdkondi (töö, kool, pere, hobid) tasakaalus ja et oleks piisavalt tarkust eristada oluline ebaolulisest, kuhu oma energiat parasjagu suunata.

Villu Urban - Tallinna Liikumispuuetega Inimeste Ühing MTÜ.
Villu võtab olulise kokku järgnevaga: "Ei ole nii, et valgus paistab ainult tunneli lõpust – valgus on ju kogu aeg meie ümber!"
Villu Urban - Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing MTÜ
Jaak Raie - Tallinna Teaduspark Tehnopol SA, tegevjuht

Jaak Raie on töötanud juhtimise ja meeskonnatöö valdkonnas üle viieteistkümne aasta. Varasemad ametipositsioonid Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhina ja Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikmena on tekitanud suuremat huvi protsessi, muutuse ja arengu juhtimise vastu. Teda motiveerivad ja innustavad inimressurss koos pidevalt arenevate tehonoloogiliste lahenduste ja üha suureneva informatsiooni hulgaga, kombates pidevalt inimressursil põhineva meeskonnatöö piire. Samal ajal pakuvad väga huvi ka säästva kinnisvaraarenduse mudelid, jõudlus kõigis oma vormides ning varahaldus. Aktiivse ja üsna praktilise mõtteviisiga on ta võimeline parimate otsuste tegemiseks looma interdistsiplinaarseid ühendusi.

2013. aasta aprilist alates on Jaak Raie Tallinna Teaduspark Tehnopoli tegevjuht ja vastutab ettevõtlusteenuste strateegia, start-up inkubatsiooni ja investeeringute ning kinnisvara arenduste eest, mis baseeruvad Smart City (Targa Linna) filosoofial.
Jaak Raie - Tallinna Teaduspark Tehnopol SA, tegevjuht
Aitäh kõigile paneelis osalejatele ning külalistele!Helpific IKT isikliku abistaja teenus jagamismajandus ‬kogukond ‬muudame maailma sotsiaalne ettevõtlus sotsiaalne innovatsioon startup targad digitaalsed lahendused vabatahtlik töö

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments