Vaegnägijatele

Helpific - katalüsaator avalike teenuste arengu uuele ajastule

13:41:00

Teenuste innovatsioon Võrumaal, Eestis

Helpificul on võimalus koos rahvusvahelise konsortsiumiga, mis koosneb 24st erinevast Euroopa Ülikoolist, mittetulundusühingust ja teenusepakkujast, osaleda innovaatilises teadus- ja arenguprogrammis nimega CoSIE – Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas.

Tallinna Ülikool, Võrumaa Omavalitsuste Liit ja Helpific teevad järgmisel kolmel aastal koostööd, et katsetada innovaatilist meetodit teenuste arendamiseks puudehoolduse ja vaimse tervise valdkonnas Võru maakonnas, Eestis.

Euroopa Liidu Horizon2020 programm finantseerib Eesti osa programmis 386,066 euroga.
Võrumaal viiakse läbi pilootprojekt uuenduslike kogukonnapõhiste teenuste ühiseks kavandamiseks. Helpificu platvormi abil korraldatakse piloodi raames „ühiskondlikke hackathone“, et mobiliseerida suure hulga kohalike inimeste loomingulist energiat tõstmaks kohalike teenuste suutlikkust suurendades kodanike ja kogukonna osalust teenuste kujundamises ja rakendamises.
…….
CoSIE projekt tugineb ideel, et avaliku sektori uuendusi – IKT-ga seotud või mitte – saab kõige paremini teostada luues koostööl põhinev partnerlus teenuse pakkujate (nt. avaliku sektori organid, kolmanda sektori organisatsioonid, eraettevõtted) ja teenusesaajate (näiteks kodanik) vahel.

Me elame tormiliste muudatuste ajastul. Seda ajastut iseloomustab rahvastiku vananemine, digitaliseerimine, omavaheline seotus ja poliitilise maastiku muutumine. Muudatuste tempo on kiire ja see toob meieni palju võimalusi.

Kiired muudatused esitavad väljakutseid avalikule sektorile, mida iseloomustavad suhteliselt kõrged kulutused, suhteliselt madal efektiivsus ja jõudlus ning aeglane kohanemisvõime. Avalike teenuste sektori kaasajastamiseks on vaja uusi oskusi, teadmisi ja veel enam taipu. See ei olegi nii lihtne kui paistab. Uuringud näitavad, et võrreldes erasektoriga on avalikus sektoris innovatsioonialaseid puudujääke. Seda on selgitatud kui riskikartlikkuskultuuri kõrval-produkti ja vastumeelsusena lõpetada ebaõnnestunud programme ning soovimatu tagajärjena avaliku sektori ühistes püüdlustes likvideerida raiskamist tõhususe, vastutuse ja läbipaistvuse kaudu.

Paradoksaalselt on uuringud näidanud, et avaliku sektori innovatsioonivõimet saab parandada toetudes katsetele ja kohanedes alt üles suunatud lähenemisviisiga. Lisaks peetakse avaliku sektori innovatsioonivõime parandamisel oluliseks tehnoloogiat, eriti digitaalset tehnoloogiat.

Meie nägemus CoSIEst on olla katalüsaatoriks avalike teenuste arengu uuele ajastule. Me soovime vahendada jätkusuutlikku, strateegilist muutust ühendades kasutajataipu, rakendatud koosloomise meetodeid ja IKT lahendusi. Me pakume välja ökosüsteemi väljavaate, mis võimaldab:

• kodanike aktiivset osalust teenuste koosloomisel,
• ulatuslikumat koostööd ja uusi rolle avaliku, era ja kolmanda sektori osalejate vahel,
• tõenduspõhist, alt üles suunatud lähenemisviisi teenuste süsteemi arendamisel,
• luua platvorme uutele innovatiivsetele teenustele,
• võtta vastu uusi meetodeid andmete kasutamises,
• kulutõhusust ja paremat teenuste kvaliteeti,
• teenuse pakkujate innovatsioonivõime paranemist.

CoSIE soodustab teenuste süsteemi jätkusuutlikkust, Euroopa ühiskonna konkurentsivõimet läbi uue teenuste innovatsiooni ning elukvaliteedi paranemist läbi parema teenuste vastuvõtmise ja kliendi rahulolu.

CoSIE Projekt koosneb üheksast piloodist erinevates kontekstides, mis on suunatud ulatuslikele väljakutsetele avalikes teenustes. Me oleme väga uhked, et ühte pilootidest rakendatakse Helpificu kaasabil Eestis.


Helpific idufirma investeering jagamismajandus juhtimine rahvusvahelistumine riskikapital sotsiaalne ettevõtlus sotsiaalne innovatsioon startup vabatahtlik ühisrahastus

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments