Vaegnägijatele

Igal kogemusel on väärtus, mida ei saa alati rahas mõõta!

17:37:00

Y-generatsioon sillutab teed avatuma ühiskonna suunas

Tekst: Kerti Kulper

Y-generatsioonile heidetakse tihtilugu ette seda, et nad on laisad ja mitte kuigi iseseisvad. Osa neist noortest elab endiselt vanematega, mistõttu jääb teistele põlvkondadele mulje, et Y-generatsiooni noored ei viitsi vaeva näha ja raha teenida. Ometi on üks asi, mille poolest on just selle põlvkonna inimesed teistest peajagu üle.

Nimelt on leitud, et Y-generatsiooni noored teevad rohkem vabatahtlikku tööd kui eelnevad põlvkonnad ja väärtustavad teiste aitamist. Y-põlvkonna noorte jaoks polegi niivõrd tähtis see, kas iga tehtud ülesande eest saab ka materiaalset tasu – nad teavad, et igal kogemusel on oma väärtus, mida ei saa alati rahas mõõta. Uute inimestega kohtumine ja enese uutesse olukordadesse asetamine muudavad elu rikkamaks ning aitavad samas mõista, et meid ümbritsevad inimesed, kes polegi meist kuigi erinevad.

Y-generatsiooni soovi teisi aidata ja kogukonda panustada on analüüsitud ka mitmetes uurimustes. Näiteks on California ülikooli teadlased leidnud, et üle 60 protsendi värskelt kõrgkooli lõpetanud noortest peab teiste inimeste abistamist väga tähtsaks. Eksivad need, kes arvavad, et ligimese abistamine tähendab ainult vanuri üle tee aitamist või talgukorras mõne kogukondliku paiga koristamist. Ka need on abistamise moodused, ent tegelikult on võimalike abistamisviiside spekter tunduvalt laiem. Erivajadustega inimestele suunatud Helpificu keskkonnas ringi vaadates selgub, et teisi saab aidata ka pelgalt neile seltskonda pakkudes. Näiteks pole harvad juhused, kui pakutakse võimalust lihtsalt kohtumiseks, jutuajamiseks või võõrkeelte harjutamiseks. Seltskond ongi see, millest paljud erivajadustega inimesed puudust tunnevad, kuna osa neist ei pääse liikuma, ent tahaksid siiski ka (ea)kaaslastega juttu ajada. Samuti on erivajadustega inimesed Helpificu vahendusel otsinud kaaslast, kellega minna kontserdile või pubisse. Sisuliselt võib öelda, et Helpific ühendab meeldiva kasulikuga ja noori paistab see kõnetavat.
Julia ja Kerstin

Lisaks füüsilisele abipakkumisele saab aidata ka läbi rahaliste annetuste. 2014. aastal Y-põlvkonna noorte seas tehtud küsitlus näitas, et 84 protsenti noortest on annetanud heategevuseks raha. Noored tahavad teisi aidata, sest nad usuvad ja tunnevad, et seeläbi on võimalik midagi muuta. Empaatiavõime ja soov kogukonda panustada ongi need omadused, mille poolest võiksid Y-generatsiooni noored teistele põlvkondadele eeskujuks olla. Teisi aidates aitame ka iseend ja oma kogukonda ning seeläbi saab meie elukeskkond vaid paremaks muutuda. Tule anna oma panus Hooandja keskkonnas või liitu Helpificu platvormiga, et saaksime muudkui suuremaks kasvada ja üha rohkem elusid muuta!

Kutsume kõiki üles panustama Helpificu tugikeskkonna arendamisse - oma hooandmise projektile “Ise elada ja ise vastutada!” saab anda Hooandja keskkonnas http://www.hooandja.ee/projekt/ise-elada-ise-vastutada või liitudes Helpificu platvormiga aadressil helpific.com

erivajadus Helpific Hooandja iseseisev elu isiklik abistaja jagamismajandus kaasatus kogukond noorte ettevõtlikkus vabatahtlik tegevus ühisrahastus Y-generatsioon

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments