Vaegnägijatele

Artikkel | Helpificu minevik ja tulevik

06:42:00

Lihtsuses peitub võlu!

Selle mõtteteraga võib iseloomustada veebiplatvormi Helpific, mis on mõeldud erivajadustega inimestele ja neile, kes soovivad neid ilma pikaajalisi kohustusi võtmata abistada. Selleks et kedagi aidata, ei pea olema õppinud sotsiaaltöötajaks - vaja on vaid südamlikkust ja abistamistahet. Paindlik inimeselt inimesele lahendus on nii noortele kui eakatele, aidates luua tugevamaid kogukondi. Miks mitte rõõmustada ennast ja teisi just siis, kui selleks tekib hea võimalus?

Kuidas kõik algas?
Vabatahtlikku tegevust ja üksteise abistamise lihtsust kohalikes kogukondades tutvustas Garage48 idufirmade arendamise võistlusel Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu esinaine Keiu Roosimägi. Ta kohtus arendusnädalavahetusel inimestega, kes kandsid oma südameis sarnaseid ideid ja unistusi. Jõud pandi kokku ja idee arendamiseks sündis tugev meeskond. Näiteks liitusid majandustaustaga Annika Amenberg, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika õppejõud Zsolt Bugarszki, pikalt personalivaldkonnas tegutsenud Triin Üksvärav ja veidi hiljem IT-valdkonna spetsialist Anton Anikin. Neile on siiani toeks Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel – noored erivajadusega mehed, kes on eeskujuks paljudele. Meeskonna mentoriks on Estonian Business Angels Network (EstBAN) liige ja Telegrupp AS juhatuse esimees Ivo Remmelg. Helpific kaasab oma tegevustesse ka edukalt interne ja entusiastlikke vabatahtlikke, kellel on sügav huvi panustada targemate ja hoolivamate kogukondade tekkesse ning sotsiaalse ettevõtte maailmas toimuva vastu.

Helpificu meeskond algusaegadel
Esialgu taheti Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingus pakkuda isiklikku abistamist vabatahtlikkuse alusel nii, et inimesed viib omavahel kokku n-ö telefonioperaator. Arendusnädalavahetuse raames muutus käsitlus lihtsamaks ja innovaatilisemaks, kuid see esitas ka rohkem väljakutseid: inimestele pakuti ühekordset võimalust aidata üksteist kohalikus kogukonnas moodsa infotehnoloogia vahendusel.

Abivajajate ja sotsiaaltöötajate elu lihtsustava veebiplatvormi mõte tekkis õigus- ja sotsiaalvaldkonnas tegutseval Keiul Roosimägil sellest, et riik ja kohalikud omavalitsused on raskustes oluliste iseseisvat elu edendavate teenuste pakkumisega erivajadustega inimestele, kuid samas on olemas kogukonnad, kelle abil saaks olukorda parandada. Teisalt on kogukonna liikmetel Helpificu kaudu ka lihtsam vabatahtlikus tegevuses osaleda. Vabatahtlikud saavad abistada näiteks ühekordse transporditeenusega, pakkudes seltsi väljaskäimisel ja vaba aja veetmisel või tuge kodustes toimetustes. Teistele saavad oma abi pakkuda ka erivajadustega isikud ja eakad. Kogukond tugevneb ja muutub toetavamaks, samas aitavad vabatahtlikud lahendada üsnagi suurt riiklikku puudujääki. Taolisi vabatahtlikke ühendusi on teisigi, kuid enamik neist on siiski organisatsioonipõhised ega kanna jagamismajanduse ideed. Helpificu teeb nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt unikaalseks lahenduse lihtsus, kiirus ja turvalisus mõlemale poolele.

Infotuur "Piirideta elu"
Tugikeskkond Helpific on end "Piirideta elu" infotuuriga tutvustanud Paides, Haapsalus, Tallinnas ja Tartus. Vestlusringides on arutletud, kuidas saaksid erivajadustega inimesed osaleda tööturul ja kuidas mõjutavad valitsevad stigmad tööhõivevõime edendamist, miks tasub populariseerida vabatahtlikku tegevust, kuidas soodustab kaasaegne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ettevõtlust ja kuidas kaasata kogukondi soovitud muutuste elluviimiseks.

Tuuril kohtuti tööandjate (nt Swedbank, ISS Eesti, Tartu Kaubamaja, Selver), avaliku sektori (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Töötukassa, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Soome Arcada Ülikool) ja kolmanda sektori (Vabatahtlike Värav, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Inimõiguste Keskus) ning puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega. Kaasa rääkisid ka Briti suursaadik Eestis Chris Holtby ja Eesti sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Vestlusringis osalenud Ühendkuningriigi suursaadik Eestis, Chris Holtby, jagamas kogemusi
Veebiplatvormist huvitatud said kohtumistel oma oskused ja võimed proovile panna. Õpiti viipekeelt, jalutati pimedate juhtkoeraga, uuriti tehnikavidinaid ja rakendusi, mis võimaldavad nägemispuudega inimestel surfata sotsiaalvõrgustikes, sõideti ratastooliga takistusrajal ja prooviti poksikinnastega avada kommipurki, et kogeda lihashaigete igapäevaseid katsumusi.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna jalutab pimedate juhtkoeraga
Tuuri käigus paigaldati linnaruumi ka kunstiline installatsioon, mille kangelasteks oli kuus erivajadusega noort: Merlin, Maris, Jakob, Merilyn, Oliver ja Katariina. Puudest hoolimata on nad kõik väga positiivse ellusuhtumisega - oma huvide ja teadmistega saavad noored vabatahtlike toetusega elada täisväärtuslikumat elu. Need kuus imelist lugu kutsusid kogukonnaliikmeid murdma ühiskonnas valitsevaid eelarvamusi ja hoiakuid. Nõnda sooviti panustada targemate ja hoolivamate kogukondade tekkesse, jagades usku, et hoolivus ja lihtne üksteise abistamine aiatavad erivajadustega inimestel rakendada oma oskusi, teadmisi ja võimeid täies ulatuses.

Tuleviku suhtlus- ja teenusportaal
Milles seisneb Helpificu lihtsuse võlu ja kas see muutub sama populaarseks nagu Facebook? Sellele vastamiseks tuleb abistajal või abisoovijal luua veebilehele kasutajakonto, sest mida rohkem on kasutajaid, seda võimekam on platvorm, kuna aidatakse inimesi vastavalt vabale ajale ja asukohale. Sisse saab logida Facebooki või Google+ konto kaudu, mis muudab Helpificu kasutamise võrdlemisi lihtsaks. Helpific tahab turvalisusele rohkem rõhku panna, näiteks varsti on ID-kaardiga tuvastatud inimese kontol vastav märge. Lisaks tekib kommenteerimise ja like’imise võimalus, sh koguda boonuspunkte, millega saab soodsamalt tooteid ja teenuseid koostööpartneritelt. Nii tunnustatakse abistajaid kui ka vähendatakse riski, et erivajadusega inimene, kes võib tulenevalt oma puudest olla haavatavam, ei langeks väärkohtlemise ohvriks.

Kasutaja saab kontol kirjeldada, millist abi ta soovib ja millist abi ta saab pakkuda. Näiteks kui oled erivajadusega inimene, saad postitada abipalve saatja leidmiseks kultuuriüritustel või jalutamas käimiseks, ostlemiseks või akende pesuks. Rakenduse võimalusi täielikult ära kasutades paranevad märgatavalt erivajadustega inimeste võimalused siseneda tööellu või omandada haridust.

Lisaks saab inimene kirjutada, millist abi tahab ta vastu pakkuda: näiteks aidata kirjutada huvitav kirjatükk, tõlkida vms. Kui keegi oma aega vabatahtlikuna panustada ei saa, võib ta teha annetuse, et raha saaks kasutada mõne spetsiifilisema tasulise teenuse tellimiseks.

Helpific esitleb oma mitmekülgsust
Helpific kuulub alates 2015. aasta novembri keskpaigast Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikku. Võrgustik koondab mõjusaid vabatahtlikku tegevust edendavaid ühendusi, et ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel, jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas ning olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile. Selle raames osaleb Helpific ka projektis „Vabatahtlike kaasajad koovad võrku“, mille käigus valmib ühistegevuse kokkulepe ning luuakse sidemed Euroopa Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikuga. Samuti liitus Helpific Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppega, kinnitades nii, et hindab mitmekesisuse põhimõtteid nii oma töötajate kui klientide seas ning kohtleb neid võrdselt. Koos teiste liitunud organisatsioonidega moodustatakse kogukond, et koos jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Mitmekesisuse kokkuleppega ühinesid AdCash, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Helpific, Kultuuriministeerium, SEB Pank, Sotsiaalministeerium, Teater NO99 ja TransferWise. Foto: Tõnu Tunnel
Helpificu ärimudel 
Viies läbi turuanalüüse, andsid paljud erivajadustega inimesed teada, et nad on valmis ka maksma teenuse eest väikest tasu. Samuti saadi tagasisidet üliõpilastelt ja inimestelt, kel on keskmine või väiksem sissetulek - nad andsid mõista, et ei saa pakkuda vabatahtlikuks olemist, kuid aitaksid kaaskodanikke väikese tasu eest. Seega kui sisestatakse abisoov või abipakkumine, on võimalus määrata sellele hind - see on valikuline. Soovitakse näidata, et nõudlus tasulistele teenustele on olemas ja julgustatakse kasutajaid proovima uut veebilehe funktsiooni.

Arenduskapitali saamiseks võistlemas
Chivas ettevõtluse 1 miljoni dollari suurune auhinnafond on selleks, et jõustada erilisi idufirmasid, mis äri tegemisel loovad positiivseid muutusi - missiooniks on inspireerida ettevõtjaid muutma maailma. Paljud idufirmad kasutasid võimalust ja saatsid taotlused. Taotlused vaadati läbi ja igas osalevas riigis valiti välja parimad ideed võistlemaks kohalikus finaalis. Helpific tuli kohaliku top 5 hulka, kuid ei saanud edasi rahvusvahelisse finaali. Kohaliku vooru võitis Sentab, mis pakub eakatele sotsiaalse võrgustiku keskkonda televiisoris.

Chivas The Venture viis kohalikku finalisti: vasakult Tauri Kärson (Autolevi), Tõnis Kusmin (Tebo), Tarmo Pihl (Sentab), Annika Amenberg (Helpific) ja Marko Kiisa (Upmade)
Helpific aitab elada inimväärikalt
Garage48 publiku lemmiku tiitli võitnud Helpific on pälvinud üsna laialdast tähelepanu. 23. septembril 2015 tunnus Eesti Kurtide Liit Helpificut tänukirjaga kommunikatsioonilise ja kultuurilise juurdepääsetavuse silmapaistva toetamise eest.

Helpificu visioon on olla parim ja suurim tugikeskkond Euroopas aastaks 2020, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad osta teenuseid ja leida vabatahtlikke, et elada iseseisvat elu.

Helpificu missioon on edendada erivajadustega inimeste iseseisvat elu ja panustada tugevamate kogukondade kujundamisse - aita sinagi sellele kaasa!

Kõik abisoovijad ja abipakkujad on oodatud registreeruma ning postitama üleskutseid, tagasiside ja ettepanekud on väga oodatud. Helpificu blogist saab lugeda huvitavaid uudiseid ja kaasa mõelda.


Laur Raudsoo - Helpific vabatahtlik, sotsiaaltöö üliõpilane

© Helpific

abipakkuja abistamine abivajaja erivajadus innovatsioon kogukond piirideta elu sotsiaalne sotsiaaltöö startup vabatahtlik vabatahtlik tegevus vabatahtlik töö ärimudel

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments