Vaegnägijatele

Helpific uudiskiri | Märts 2016

18:57:00

Tervist, Helpific veebiplatvormi huvilised!

Kogukonna hoolivus ja üksteise abistamise lihtsus on need võtmesõnad, mis võimaldavad läbi Helpifici platvormi pakkuda abi ning erivajadustega inimestel elada elu piirideta.
Helpificu stsenaariumi konkurss “Märka annet, mitte häiret”
Helpificu edukad sammud ärimudeli edendamisel
Tugiplatvorm Helpific hakkas testima ärimudelit. Jaanuarikuus algas testperiood nimega Projekt30, mille jooksul moodustati 30 rahalise tehingu teinud abivajajate ja abistajate paari. Tulemused näitasid, et ühelt poolt leidub palju erivajadusega inimesi, kes soovivad kasutada tasulisi teenuseid ja teiselt poolt on inimesi, kes soovivad neid pakkuda. Kuna Projekt30 kujunes väga tulemuslikuks, otsustatati tasuliste teenuste testimisega jätkata, et saada veelgi rohkem väärtuslikku tagasisidet ja infot klientide vajadustest. Hetkel mõõdetakse valitud tulemusnäitajaid iganädalaselt ning eesmärk on kasvatada neid iga kuu vähemalt 20% võrra. Kõik, kes soovivad tellida või pakkuda tasulist isikliku abistaja teenust, palun kirjutage Helpificu infopostkasti info@helpific.com.
Sotsiaalhoolekande süsteem Eesti edulooks!
13. novembril toimus Riigikogu konverentsisaalis TEDxToompea, alapealkirjaga „Tabusid murdes!“. Inspiratsioonikonverents oli pühendatud Eesti ühiskonna arengut takistavate kitsaskohtade ületamisele. Helpificut esindas kaasasutaja Annika Amenberg, kelle ambitsiooniks on muuta Eesti sotsiaalhoolekande süsteem ülemaailmseks edulooks - seda just tugikeskkonna Helpificu kaudu. Vabatahtlikuna näeb ta kui raske on paljude erivajadustega inimeste elu, sest ebaefektiivselt kasutatavad toetused ei taga piisavalt inimväärikat elu. Vastupidiselt olukorrale meie sotsiaalhoolekande süsteemis, areneb Eestis kiirelt startup-ökosüsteem. Annika sõnul aitaks nende ühendamine kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele. Kõne saate järelkuulata siit.

Abivajajaid soosib rohke abikätemeri
Helpific korraldas 28. jaanuaril Swedbank pangahoones tasuta infopäeva, mille eesmärk oli tutvustada Helpificut kui vabatahtliku ja tasulise abistamise platvormi ning lähiaja projekte. Huvilistele räägiti, kuidas olla lihtsalt ja paindlikult isiklik abistaja erivajadustega inimestele – seda nii vabatahtlikuna kui ka tasu eest. Erivajadusega inimesed ja abistajad jagasid oma isiklikke Helpificu kaudu saadud kogemusi. Infopäeval toimunud vestlusringis selgus ka, et enamik abipakkujaid saavad abiks olla korra-kaks nädalas. Abistajad andsid märku, et saavad toeks olla enamasti igapäevategevustes - poes käimisel, koristamisel, transpordiabi pakkumisel, kuid vajadusel ka remonditöödes. Liikumisraskustega abivajajate sõnul on suurim probleem trepist üles-alla liikumine.
Infotuur lõppes, kuid piirideta elu jätkub!
Tugikeskkonna Helpificu infotuur "Piirideta elu" on lõppenud! Tuuri raames toimus kuus üritust neljas linnas - Paides, Haapsalus, Tallinnas ja Tartus. Kohtuti  tööandjate, avaliku sektori ja kolmanda sektori ning puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega. Arutleti, kuidas saaks erivajadustega inimesed osaleda edukamalt tööturul ja kuidas mõjutavad valitsevad stigmad tööhõivevõime edendamist, miks tasub populariseerida vabatahtlikku tegevust, kuidas soodustab kaasaegne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ettevõtlust ning kuidas kaasata kogukondi soovitud muutuste elluviimiseks. Kaasa rääkisid näiteks Briti suursaadik Eestis Chris Holtby ja Eesti sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Vestlusringide kokkuvõtteid saab lugeda blogist.
Märka annet, mitte häiret!
Soome Arcada Ülikool ja Tallinna Ülikool on sõlminud koostöölepingu ühise projekti läbiviimiseks - “Positiivse suhtumise arendamine - edu vaimse tervise probleemidega noorte tööturule integreerumisel”. Tallinna Ülikool on kaasanud Eestist ka kaks peamist partnerit: Tallinna Vaimse Tervise Keskuse ja Helpific MTÜ. Projekti eesmärk on muuta hoiakuid vaimse tervise häiretesse, edendada sotsiaalset kaasamist ja soodustada vaimse tervise häirega noorte tööhõivet. Aastatel 2016-2017 viib Helpific projekti raames läbi meediakampaania “Märka annet, mitte häiret”, mille ühe osa moodustab projekti alguses ja lõpus läbi viidav uuring “Kogukonna hoiakud vaimse tervise häirete suhtes” - Helpific palub täita küsimustiku kõigil uudiskirja lugejatel. Kõikide küsimustikule vastanute ja meile oma kontaktandmete jätnute vahel, loositakse aprilli alguses välja hispaania keele kursus algajatele keeltekoolis Centro Picasso. Kursused toimuvad neljapäeviti kl 12:00 - 13:30 Tallinna Ülikoolis. Kursus sobib nii eesti kui vene keelt emakeelena kõnelejatele.

Multikaga muudad hoiakuid ja edendad tööhõivet!
Helpificu meediakampaania “Märka annet, mitte häiret” raames otsitakse lennuka fantaasiaga stsenaristi, kes oleks abiks 10-osalise multikaklippide seeria loomisel. Konkursist osavõtuks tuleb esitada esimese klipi kirjalik stsenaarium ning visioon stsenaariumi tulevikust. Tingimustega saad tutvuda siin. Väljavalitud stsenaristile on rahaline kingitus.
Helpific ja Töötukassa edendavad vabatahlikku tegevust
Erivajadustega inimeste tugikeskkond Helpific on alates 2016. aasta algusest Töötukassa koostööpartner, pakkudes tööotsijatele võimalusi vabatahtlikuks tööks. Vabatahtlik töö soodustab töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust. Eesti Töötukassas registreeritud töötutele maksab Töötukassa stipendiumi ja sõidutoetust. Helpific pakub vabatahtlikele mitmekülgset enesetäiendamise võimalust, aga eelkõige võimalust saada osa areneva sotsiaalse ettevõtte igapäevatööst ning rõõmsameelseid ja toetavaid töökaaslasi. Oma võimaluste väljaselgitamiseks palume meiega ühendust võtta. Kontaktid leiate Helpific kodulehelt.


© Helpific

Helpific uudiskiri infopäev keelekursus kingitus meediakampaania piirideta elu startup-ökosüsteem stigma stsenaarium TEDx Töötukassa vabatahtlik vabatahtlik tegevus vabatahtlik töö ärimudel

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments