Vaegnägijatele

Helpific uudiskiri | November 2015

17:11:00

Tervist Helpific veebiplatvormi huvilised!

Kogukonna hoolivus ja üksteise abistamise lihtsus on need võtmesõnad, mis võimaldavad läbi Helpifici platvormi vabatahtlikel pakkuda abi ning erivajadustega inimestel rakendada oma oskusi, teadmisi, võimeid ja elada elu piirideta.

Fotol Helpific meeskond konverentsil "Beyond Borders" JCI World presidendi Steve Wilsoni, JCI Eesti presidendi Kaspar Ilvese ja JCI Tallinn juhatuse liikme Kerttu Sarapuuga
Veebiplatvorm Helpific on valmis!
Vabatahtlikke ja erivajadustega inimesi ühendav veebiplatvorm on nüüd avatud! Kõik abivajajad ja abipakkujad on oodatud registreeruma ning teateid ülesse panema. Samuti on väga oodatud tagasiside ja ettepanekud kasutajatelt.

Piiride ületamine seab kahtluse alla kõik tavalise ja harjumusliku
Helpific osales augustis Eesti Ettevõtlike Noorte Koja poolt korraldatud konverentsil "Beyond Borders", et ületada piire isiklikult, tehnoloogiliselt ja kultuuriliselt. Koostöös sai alguse kunstilises vormis teavituskampaania, et läbi positiivsete näidete julgustada kõiki kogukonna liikmeid tunnustama erivajadustega inimesi kui indiviide, kes ei erine teistest omaealistest mitte millegi erilise poolest ja avardada nende vabatahtlike teadlikkust, kes täna veel vabatahtlikena ei tegutse. Installatsiooni "Piirideta elu" kangelasteks on kuus erivajadusega noort, kes igapäeva tegevustes vajavad kõrvalist abi. Erivajadustest hoolimata on nad kõik väga positiivse ellusuhtumise ning erinevate huvide ja teadmistega indiviidid. Vabatahtlikuna saad sa aidata neil elada täisväärtuslikumat, piirideta elu.

Innovatsioon ja sotsiaalne kaasamine
Helpific kohtus augustis, septembris ja oktoobris oma infotuuril Haapsalus, Tallinnas ja Tartus tööandjate, ettevõtjate, kogukonna liidrite, avaliku sektori institutsioonide ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajate ning Helpific veebiplatvormi huvilistega. Arutleti,  kuidas läbi kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning sotsiaalsega ettevõtluse edendada erivajadustega inimeste võimalusi osaleda tööturul, murda ühiskonnas valitsevaid stigmasid, populariseerida vabatahtlikku tegevust kohalikes kogukondades ja soodustada ettevõtluskeskkonna edendamist. Nii toimusid töötoad, pakuti võimalust panna oma oskused ning võimed proovile interaktiivsel alal ja esitleti "Piirideta elu" installatsiooni.

Arutelu | Vaimse tervise häirega inimesed tööturul (Haapsalu, Tallinn)
Arutelu | Vabatahtliku tegevuse lihtsus kogukondades (Haapsalu, Tallinn)

Helpifici panus kommunikatsioonilise ja kultuurilise ligipääsetavuse edendamisel
23. septembril toimus Eesti Kurtide Liidu toetajate tänugala. Päev pühendati tänutäheks neile, kes on andnud panuse Eesti kurtide kogukonna tegevustesse. Toimusid erinevad etteasted ja anti välja mitmeid tänukirju ning autasusid. Helpificit tunnustati tänukirjaga kommunikatsioonilise ja kultuurilise juurdepääsetavuse silmapaistva toetamise eest. Tänukirja andis üle Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees Tiit Papp.

© Helpific

Austatud Helpific veebiplatvormi huviline, kogume annetusi veebiplatvormi edasiseks arenduseks. Sul on võimalik panustada, tehes annetuse Helpific MTÜ'le.

HELPIFIC MTÜ*
Reg nr: 80380146
Konto: EE102200221061303677
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
SWEDBANK
Selgitus: annetus, veebiplatvorm


* Helpific ei ole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ühenduste nimekirja

erivajadus Helpific Helpific tuur Helpific uudiskiri innovatsioon kommunikatsiooniline ligipääsetavus kultuuriline ligipääsetavus piirideta elu sotsiaalne kaasatus veebiplatvorm

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments