Vaegnägijatele

Innovaatilised lahendused erivajadustega inimeste elu parendamisel

14:46:00

Helpific tutvustas Sotsiaalministeeriumile võimalusi erivajadustega inimeste edukamaks lõimimiseks ühiskonda

Eelmisel nädalalkohtusid Helpific esindajad Keiu Roosimägi, Szolt Bugarszki ja Tom Rüütel sotsiaalala asekantsleti Rait Kuuse, kantsleri Marika Priske nõuniku Nele Gerbersoni, hoolekande osakonna juhataja Marit Raisti ja sotsiaalvaldkonna arendusnõuniku Maris Mälzeriga, et kuidas jõude ühendades edendada erivajadustega inimeste igapäevaelu läbi uudsete infotehnoloogiliste vahendite ning kogukondi kaasavate lahenduste ja kaardistada esimesed ühised huvid koostöö arendamiseks vajaliku tegevuskava läbitöötamiseks.

Ministeerium avaldas kohtumisel sügavat poolehoidu Helpific püüdlustele kasutada erivajadustega inimeste integreerimiseks tõhusamaid viise
Novembris Garage48 publikulemmiku tiitli võitnud Helpific tutvustas ministeeriumile, kes oli ka üks arendusnädalavahetuse partnereid, kuidas ühendades sotsiaalse mõtlemise ja innovatsiooni, on võimalik panustada ühiskondlike hoiakute parendamisele erivajadustega inimestesse, tõsta puuetega inimeste ja vabatahtlike kaasatust hoolivamate kogukondade kujundamisel ning aidata kaasa puuetega inimestel paremate võimaluste loomisel edukamaks lõimimiseks ühiskonda. Ministeerium avaldas kohtumisel sügavat poolehoidu Helpific püüdlustele kasutada erivajadustega inimeste integreerimiseks tõhusamaid viise ning tõdes, et Helpific ideed ja suund on kooskõlas ministeeriumi tulevikuvisiooniga kaasavast ühiskonnast. Ühe võimalusena toodi välja ka Helpific suutlikkus olla heaks partneriks puuetega inimeste ja ministeeriumi vahelise konstruktiivse koostööõhustiku loomisel.

Hekpificu üks eesmärke kohtumisel ministeeriumiga oli esitseda muuhulgas uusi ideid ja suundi, kuidas näha töövõimereformis positiivseid võimalusi. Helpific, kes osales ainsa osalejana Eestist Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomitee kutsel Brüsselis toimunud üleeuroopalisel seminaril "A New Generation 4 A New Europe", on näide sellest, et innovaatilised lahendused võivad inimesi palju aidata ja kaasa tuua suured muutused ühiskonnas. Helpific ei asu lahendama reformi käigus esile kerkivaid võimalikke probleeme ja lahknevaid seisukohti, kuid on arvamusel, et pikaajalise mõjuga tulemusteni viib vaid koos tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, mille tulemuste hüvedest võidab kogu ühiskond. Oluline on inspireerida inimesi positiivselt mõtlema ja tegutsema, kommunikatsioon kogukonna ja Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuste vahel võib olla parem ning siin on ka Helpificul oluline roll täita.

Sotsiaalministeeriumi esindajad pakkusid ka välja, et Helpific võiks teatud kohalikes omavalitsustes või valdades läbida pilootprojekti, kus saab testida uuenduslike lahenduste mõju kogukonnale.

© Helpific

erivajadus Helpific innovatsioon puudega inimesed sotsiaalministeerium tulevik

Vaata lisaks järgmised artiklid

0 comments